Topbild myclub ik sund 2019 08 22

Kontakta IK Sund


IK Sund

Besöksadress: Högastensgatan 2, Råå.

Postadress: Box 16022, 250 16 Råå.

Telefon: 0762-385074 (Ordförande, Johan Paulsson)


E-post: info@iksund.se (e-post direkt till våra lag hittar ni på lagens sidor)

Hemsida: www.iksund.se

Facebook: IKSundhandboll

Twitter: @IKSund

Instagram: @iksundhelsingborg


Plusgiro: 616502-1

Bankgiro: 5398-8812

Swish: 1231041813


Du kan även använda kontaktformuläret längst ner.


Styrelse IK Sund

Ordförande

Johan Paulsson

johan.paulsson@helsingborg.se

0762-38 50 74

Kassör

Bengt Jönsson

bengtjonsson485@gmail.com

Ledamot

Johan Aspemar

johan.aspemar@macro.se

0706-70 06 21

Ledamot

Johan Flinck

johan.flinck@aftonbladet.se

0703-56 32 33

Ledamot

Henrik Sellergren

henrik.sellergren@gmail.com

0768-00 48 54

Ledamot

Christian Rydström

chrfri@hotmail.com

0703-41 40 81

Ledamot

Peter Olsson

peter.042125757@telia.com

Ledamot

Nicklas Grönvall

bart7703@hotmail.com

0739-24 95 95

Valberedning

Peter Larsson

peter.042125757@telia.com

Ny spelare/medlem?

Registrera dig här:

Medlemsregistrering

IK Sund

Box 16022

25016 RÅÅ

info@iksund.se

0762-385074

Besöksadress: Högastensgatan 2

Plusgiro: 616502-1

Bankgiro: 5398-8812

Swish: 1231041813

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub