Topbild myclub ik sund 2019 08 22

Sunda Vägen


"Mens sana in corpore sano"

Det råder lite osäkerhet om den romerske tänkaren och satirikern Juvenalis verkligen hade en handbollsförening i Helsingborg i tankarna för 2000 år sedan när han diktade "En sund själ i en sund kropp". Kanske var det så. Kanske inte. Men än mindre sannolikt är det att han anade att hans bevingade ord skulle inleda ett styrdokument för denna stolta förening.

Men det har de nu gjort för att de passar alldeles utmärkt in när vi nu, i vår nysatsning, formulerar föreningens principer, värderingar, riktlinjer och målsättningar i form av 'Sunda vägen' – ett styrdokument för IK Sund. Detta dokument vänder sig i första hand till tränare, ledare, spelare och föräldrar inom IK Sund; men också till alla andra intresserade i och av vår klubb. Detta dokument är lika viktigt för att våra nya medlemmar ska veta vad vi vill och står för som att de som varit med länge i föreningen ska ha något att gå tillbaka till, luta sig mot och känna sig trygga i när vardagen och verkligheten rullar på.

'Sunda vägen' kommer att revideras vartannat år.

/Styrelsen i IK Sund i november 2017


Läs vårt styrdokument 'Sund Vägen' HÄR

Ny spelare/medlem?

Registrera dig här:

Medlemsregistrering

IK Sund

Box 16022

25016 RÅÅ

info@iksund.se

0762-385074

Besöksadress: Högastensgatan 2

Plusgiro: 616502-1

Bankgiro: 5398-8812

Swish: 1231041813

Organisationsnummer: 843000-2074

Handboll i Helsingborg för barn och ungdomar!

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub