Topbild myclub ik sund 2019 08 22

Sektioner

Marknadssektionen

Huvudmålet för sektionen är att för varje år öka sponsorintäkterna. Ansvarar också för profilkläder och den externa kommunikationen.

För att kunna fortsätta växa, rekrytera nya barn, utveckla våra spelare, fostra våra ungdomar, utbilda våra tränare och nå våra målsättningar behöver vi hjälp.Utan sponsorer kommer vi inte att kunna genomföra den här resan.

Modern sponsring handlar inte längre om att få en skylt med sin logotype uppsatt på en tegelvägg i en idrottshall. I stället är sponsring i dag ett samarbete där båda parter är aktiva och får utbyte av varandras verksamheter; ett givande och tagande från båda håll.

Genom att sponsra IK Sund blir ni en del av en pånyttfödelse med starka drivkrafter från styrelse ner till våra yngsta spelare. Vi vänder oss till Er som tycker att det låter intressant och spännande att synas tillsammans med en klubb i stark medvind, och att det är något som ni kan tänka Er vara delaktiga i.

IK Sunds marknadssektion ansvarar för den delen av verksamheten som berör sponsring och partnerskap. Marknadssektionen träffas ett tiotal gånger per år samt har regelbundna avstämningar däremellan. Sektionen består av ett tiotal personer som alla har ett brinnande intresse för handboll och IK Sund, och som även är drivande i arbetet med att skapa absolut bästa förutsättningar för våra barn och ungdomar att kunna ägna sig åt att spela handboll.

Om du är intresserad av att bli partner till IK Sund eller om du vill engagera dig på ett eller annat sätt så vill vi mer än gärna höra från dig.

Kontakta Christian Rydström på telefon 070 - 341 40 81 eller på marknad@iksund.se.


Seniorsektionen

Ansvarar för seniorlaget och dess målsättningar. Stöttar seniorlagets tränare och ledare, och jobbar fortlöpande med rekrytering av seniorspelare.


Ungdomssektionen

Ansvarar för samtliga ungdomslag. Arbetar kontinuerligt med rekrytering av nya barn och ungdomar.

Om du vill komma i kontakt med ungdomssektionen, kontakta då Johan Flinck på telefon 070 - 356 32 33 eller Benny Hallberg på telefon 076 - 103 33 09


Arrangemangssektionen

Matcharrangemang kring seniorlaget, föreningsfester, klubbmöten, USM-värdskap etc - det ordnar arrangemangssektionen.


Föräldrasektionen

Varje lag har en representant i föräldrasektionen som har regelbundna möten där man utbyter information med varandra och med en närvarande styrelserepresentant.

Ny spelare/medlem?

Registrera dig här:

Medlemsregistrering

IK Sund

Box 16022

25016 RÅÅ

info@iksund.se

0762-385074

Besöksadress: Högastensgatan 2

Plusgiro: 616502-1

Bankgiro: 5398-8812

Swish: 1231041813

Organisationsnummer: 843000-2074

Handboll i Helsingborg för barn och ungdomar!

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub