Topbild myclub ik sund 2019 08 22

Styrelse

IK Sund styrelse 2018


Ordförande

Johan Paulsson

johan.paulsson@helsingborg.se

0762-38 50 74

Vice Ordförande

Johan Aspemar

johan.aspemar@macro.se

0706-70 06 21

Sekreterare

Peter Olsson

peter.042125757@telia.com

Kassör

Bengt Jönsson

bengtjonsson485@gmail.com

Ledamot

Johan Flinck

johan.flinck@aftonbladet.se

0703-56 32 33

Ledamot

Nicklas Grönvall

bart7703@hotmail.com

0739-24 95 95

Ledamot

Christian Rydström

Ledamot

Henrik Sellergren

Suppleant

Jessica Elmehav

Suppleant

Suzana Mojanovska


Valberedning

Peter Olsson

peter.042125757@telia.com

Ny spelare/medlem?

Registrera dig här:

Medlemsregistrering

IK Sund

Box 16022

25016 RÅÅ

info@iksund.se

0762-385074

Besöksadress: Högastensgatan 2

Plusgiro: 616502-1

Bankgiro: 5398-8812

Swish: 1231041813

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub